Teamudvikling

 


Assessment

 

 • Har I brug for et stærkt assessmentforløb i jeres rekrutteringsproces.
 • Mulighed for tilkøb*


Assessment

At finde de helt rigtige kandidater kan være en udfordrende proces. Vi kan hjælpe jeres proces ved at levere et assessmentforløb med fokus på ansøgerne ud fra deres personlighedstyper, roller og reelle kompetencer i praksis.

Pris: starter fra 350,- pr. person.

 


Introforløb

 

 • Elev, Trainee eller Graduate opstarts/
  afslutnings forløb.
 • Kan afvikles fysisk eller online.


Introforløb

Introduktion og etablering af relationer blandt elever, trainees, graduates og nye teams.

Pris: starter fra 500,- pr. person.

 


Skal I mødes igen

 

 • Har I brug for at få rystet teamet sammen.
 • Mød dine kollegaer igen, online eller fysisk.
 • Inkl. Skovtårn, klatring, teamudviklingsøvelser og frokost.
 • Mulighed for tilkøb*.


Skal I mødes igen

Har din arbejdsplads eller dit team brug for at mødes igen efter en periode, hvor man har arbejdet individuelt, kan Manova være med til at skræddersy en dag som vil kickstarte jeres arbejdsplads eller team igen.

Pris: starter fra 950,- pr. person.

 


Gruppeudvikling

 

 • Har din afdeling eller dit team brug for udvikling.
 • Alt fra 2 timer til længere varende forløb.


Gruppeudvikling

Ikke to teams er ens. At få et team til at yde optimalt kræver den helt rette indsats og fokus.
Manova har arbejdet med teamudvikling igennem mere end 20 år og kan i samarbejde med jer skræddersy det helt rigtige forløb for jeres team.

Pris: starter fra 500,- pr. person.

Tilbydes også online

Vores kurser sammensættes fra en række elementer

Forventningsafstemning  ●   Behovs- og målsætningsafdækning   ●   Forskellige udfordringer kræver forskellige løsninger – derfor skræddersyer vi altid vores kursusforløb til netop jeres situation   ●   Unikke og inspirerende omgivelser og faciliteter  ●   Kompetente, erfarne og motiverede instruktører  ●   Aktiv læring med udgangspunkt i både praktiske og mentale udfordringer  ●   Mulighed for indkvartering, transport og forplejning

Bæredygtighed

I årevis har vi med det ene øje fulgt med i CSR’s bundlinjer og haft blikket på SDG’er med det andet i et forsøg på at tilpasse vores forretnings- og organisationsudvikling disse mål. På baggrund af disse tendenser har vi måske endda designet nogle vugge til vugge- principper i vores forsyningskæder.

 


Inspiration

 

 • Har I brug for et inspirationsoplæg, der kan rykke jer fra tanke til handling?
 • Mulighed for tilkøb*.


Inspirationsoplæg

 • For teams eller afdelinger, der ønsker få en status på den bæredygtige udvikling.
 • Hvordan kan vi handle bedre for miljøet og klimaet? Hvad kan vi gøre for en bedre og grønnere fremtid?
 • Fokus på at implementere den grønne, bæredygtige udvikling i produkterne, processerne og organisationen.
 • Konkret forståelse for bæredygtighed.

Pris: starter fra 400,- pr. person fra minimum 5.500.

 

 

 

 

 


Introforløb Team

 

 • Har I brug for et forløb der etablerer og uddyber bæredygtighed i dit team?
 • Praktik og viden til det gode afsæt.


Introforløb Team

 • Et forløb til dit team eller afdelinger, der ønsker at få konkrete indspark til at kunne anvende bæredygtighed som største styrke.
 • Programfokus på ‘hvordan’. Teamarbejde med et bæredygtigt perspektiv. Viden om hvordan I implementerer produkterne og processerne.
 • Relevant for medarbejdere fra afdelinger såsom design, produktion, kommunikationsteam, R&D, ledelse, logistik.
 • Strategi og Innovation der kan betale sig.
 • Redskaber til at navigere den komplekse bæredygtigheds-agenda.

Pris: starter fra 500,- pr. person.

 


Ledelse

 

 • Planetpositiv virksomhedsdrift.
 • Dybdegående perspektiver på ledelse og virksomheds-bæredygtighed – mulig innovation.


Ledelse

 • Som leder har du troværdighed, mandat, platform og ledelsesegenskaber til at styre din organisation og dens bredere økosystem mod planet-positiv indvirkning.
 • Du forstår behovet for at gå fra reaktiv til regenerativ ledelse – og at gøre dette på baggrund af de nyeste videnskaber.
 • Vi inviterer dig til at blive inspireret af andre ledende aktører inden for bæredygtighed og af naturen selv, når du udforsker dit økosystem, og identificerer hvor og hvordan du kan aktivere innovation.

  Pris: starter fra 1250,- pr. person.

 


Innovation

 

 • Biomimicry er naturens innovationer skabt gennem 3.8 billioner års R&D – find løsningerne i naturen.


Innovation

 • Biomimicry er naturens innovationer skabt gennem 3.8 billioner års R&D. Find løsningerne i naturen og naturens livsprincipper.
 • Programmet præsenterer videnskab, økologi, innovation, design og forandring gennem nyeste case-studier, historier og dialog, Tid til reflektion og interaktion med naturen.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbydes også online